ជីវិតនិងសង្គ ម

ប្លែកៗ

ព័ត៌មាន

នណាក៏ព្រឺរោមដែរ កន្លែងដែលមិនមានណាហ៊ានចូលឡើយ ស្រាប់តែ ក្មេង 2 នាក់វង្វេង….

ការដែលវង្វែងនៅកន្លែងដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកពិតជាបានធ្វើអោយយើងមានការភ័យខ្លាច ក៏ប៉ុន្តែវាមិនដូចការដែលគួរអោយខ្លាចរបស់យុវជនពីរនាក់នេះទេ។ កាលពីថ្ងៃទី 14 ខែមិថុនា កន្លងទៅក្រុមជួយសង្គ្រោះបានជួបប្រទះនឹងក…