ជីវិតនិងសង្គ ម

ចំណេះដឹងនិងសុខភាព

ប្លែកៗ

ព័ត៌មាន

ថ្លើមធំណាស់ ! លោកកូនជើងល្អចាប់រំលោភម្តាយខ្លួនឯង រហូតដល់ស្រក់ឈាមពេញកាំជណ្តើរ…

បរទេស៖ បុរសញៀនថ្នាំម្នាក់បង្ខំចាប់រំលោភម្តាយខ្លួនឯងមានអាយុ 86 ឆ្នាំយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃហើយសម្លាប់បំបិទមាត់តែ ចុងក្រោយត្រូវបានខ្លួនបានហើយកាត់ទោសម្នាក់មួយដៃមួយជើងយ៉ាងវេទនា។ បុរសជាជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវគេ…