ជីវិតនិងសង្គម

សំខាន់ណាស់! មុននឹងសម្រេចចិត្តទៅពេទ្យដើម្បីរំលូតកូនចោល ត្រូវវីដេអូនេះមួយសិន

ការមានផ្ទៃពោះដោយអចេតនានោះ វាគឺជារឿងមិនល្អមួយដែលមាតាបិតាគ្រប់រូបគួរតែជៀសវាងអោយបានកុំអោយកើតឡើងអោយសោះ។…