តារាងតម្លៃផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

[lists sio_type=”star”]គេហៈទំព័រ៖ KHMERWONDER.NET[/lists]

[lists sio_type=”star”]លេខទូរស័ព្ទ៖ 089 80 54 46[/lists]

[lists sio_type=”star”]ហ្វេសប៊ុក៖ facebook.com/khmerwonder.net[/lists]

[lists sio_type=”star”]អ៊ីមែល៖ info@khmerwonder.net[/lists]

[divider style="shadow" top="0" bottom="30"]

គេហៈទំព័រ Khmerwonder គឺជាគេហៈទំព័រមួយដែលផ្ដល់នូវអត្តបទ ដ៏មានប្រយោជន៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏ជាច្រើនដែលទាក់ទង នឹងជីវិតសង្គម, ពត៌មានជាតិនិង អន្តរជាតិ, ចំណេះដឹង, បច្ចេកវិទ្យា ហើយនិង អត្ថបទសុខភាពជាដើម។ គ្រប់អត្ថបទរបស់យើងនីមួយៗគឺមានអ្នកចូលអានរាប់ម៉ឺននាក់ ហើយនិងមានការចែករំលែកទៅកាន់បណ្តាញសង្គម Facebook រាប់ពាន់នាក់ឯណោះដែល វាគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើអោយ គេហៈទំព័ររបស់យើងកាន់ តែមានប្រជាប្រិយភាព លើសមួយកម្រិតថែមទៀត ហើយកាន់តែមានអ្នកចូលទស្សនាកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាលំដាប់ ដូចនេះ ការដែលជ្រើសរើសការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅលើគេហៈទំព័ររបស់យើងគឺជាជម្រើសមួយដ៏សមរម្យបំផុត នៅក្នុងការធ្វើអោយផលិតផល ឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក កាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន។

ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងនៃផ្ទាំងដែលអ្នកអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៖

ល.រ ទីតាំង ទំហំ (PIXEL) បរិយាយ តម្លៃក្នុងមួយខែ
01 ផ្នែកខាងលើជាប់ លោហ្គោ 728 x 90 បង្ហាញគ្រប់អត្ថបទ  N/A
02 ផ្នែកខាងក្រោម Menu 1050 x 125 បង្ហាញគ្រប់អត្ថបទ  N/A
03 នៅផ្នែកខាងស្តាំ (Sidebar) 300 x 250 បង្ហាញគ្រប់អត្ថបទ N/A
04 នៅផ្នែកខាងក្រោម ចំណងជើង 615 x 100 បង្ហាញតែផ្ទាំងលម្អិត N/A
05 នៅខាងលើ អត្ថបទជាប់ទាក់ទង 615 x 100 បង្ហាញតែផ្ទាំងលម្អិត N/A
06 ផ្ទាំងលោតពីលើ (Popup Cover) 850 x 435 បង្ហាញគ្រប់អត្ថបទ N/A
07 ត្រចៀកខាងស្តាំ (Not available ) 150 x 850 បង្ហាញគ្រប់អត្ថបទ N/A
08 ត្រចៀកខាងឆ្វេង (Not available ) 150 x 850 បង្ហាញគ្រប់អត្ថបទ N/A
09 ផ្នែកខាងក្រោម (Footer) 728 x 90 បង្ហាញគ្រប់អត្ថបទ N/A
10 នៅខាងក្រោម Slider(Not available ) 850 x 94 បង្ហាញនៅទំព័រដើម N/A

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពបង្ហាញពីកន្លែងដែលត្រូវដាក់ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម៖

ads_detail_above_related_post ads_detail_below_menu ads_detail_below_title ads_detail_footer ads_detail_header_logo ads_detail_popup ads_detail_side_bar

Google analytic

khmerwonder_google_analytics

សូមមេត្តាទាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 089 80 54 46 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

យើងសូមអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់ការ ទទួលយកនូវការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឬ សេវាកម្មនៅលើគេហៈទំព័រ យើងខ្ញុំ  សូមអរគុណ៕