សត្វភឿកទាំង ២១ ប្រភេទដែលគេកម្រនឹងជួបប្រទះ

ភឿកគឺជាជម្ងឺមួយដែលបានធ្វើអោយកោសិការបស់យើងមានពណ៌ស។ វាមិនត្រឹមតែកើតឡើងទៅលើមនុស្សយើងប៉ុននោះទេ តែវាក៏អាចកើតឡើងចំពោះសត្វបានផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះជាបណ្តុំសត្វទាំង ២១ ដែលគេប្រទះបានប្រទះឃើញ៖

១). សត្វក្រពើរមានពណ៌ស

២). ត្រីបាឡែន

៣).សត្វក្តាន់

៤). សត្វឆ្កែ

៥). ត្រីដូហ្វីន

៦). សត្វកាំប្រម៉ា

៧). សត្វស្វា

៨). សត្វខ្លាឃ្មុំ

៩). សត្វដំរីទឹក

១០). សត្វបង្គា

១១). សត្វមូស(ពពួកសត្វប្រើស)

១២). សត្វផេនឃ្វីន

១៣).​សត្វរមាស

១៤).សត្វដំរី

១៥)​. សត្វសេះបង្កង

១៦). សត្វបង្គួយ

១៧). សត្វឆ្មាសមុទ្រ

១៨). ពស់វែក

១៩). សត្វតោ

២០). សត្វត្រីបបែល

២១). សត្វខ្យង

Loading...