ជួបជាមួយសត្វទាំង ១៥ ដែលមិនចេះខ្វាយខ្វល់នឹងអ្នកដ៍ទៃ ធ្វើដូចក្នុងភពផែនដីនេះមានតែឯងមួយ xD

ថ្វីបើកើតជាសត្វពុំត្រូវការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអោយមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចមនុស្សក៏ដោយតែពួកវាភាគច្រើនមិនសូវរស់នៅបានសុខស្រួលប៉ុន្មានឡើយ។

សត្វខ្លះត្រូវខ្វះជម្រកជ្រកកោណ ខ្លះទៀតត្រូវព្រានតាមបាញ់ប្រហារ ហើយនិងមួយចំនួនផ្សេងទៀតខ្វះចំណីជាដើម។ ក្នុងនាមជាសត្វវាស៊ីដើម្បីរស់ប៉ុននោះ។ វារកស៊ីតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់យប់ ហើយព្រឹកឡើងចាប់ផ្តើមបន្តទម្លាប់នេះដដែល ដែលជីវិតបែបនេះមិនសូវសុខស្រួលប៉ុន្មានឡើយ។

ទោះជាយ៉ាងណាសត្វទាំង 15 ដែលគេថតបានដោយចៃដន្យនេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាវាពុំមានកើតទុក្ខព្រួយអ្វីសោះ៖

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Loading...