ជីវិតនិងសង្គ ម

ថ្មមានជីវិត ចេះធំធាត់និងរំកិលខ្លួន! សូម្បីតែអ្នកស្រុកក៏ឆ្ងល់ដែរថាតើវាកើតឡើងដោយរបៀបណា

នៅលើពិភពលោកយើងនេះមានរឿងច្រើនណាស់ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់រកចម្លើយឃើញពិតប្រាកដ។ ចំពោះដុំថ្មជាច្រើនទាំងនេះវាក៏បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោទបញ្ហារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវដែរ។ នៅទីក្រុងខូស្តេធី នៅប្រទេសរូម៉ានី មានដុំថ្…

សុខភាព

កំសាន្ត

ព័ត៌មាន

ទឹកជំនន់នៅប្រទេសក្រិចសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 15 នាក់និងរាប់សិបនាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួន

ទឹកជំនន់ដែលបានបង្ករឡើងដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេញមួយយប់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 15 នាក់ដែរនៅកណ្តាលប្រទេសក្រិចតែម្តង។ ទីក្រុងឧស្សហកម្មដូចជា  Mandra, ទីក្រុង Nea Peramos ,  ទីក្រុង Megara ហើយនិងភា…

ប្លែកៗ

ថ្មមានជីវិត ចេះធំធាត់និងរំកិលខ្លួន! សូម្បីតែអ្នកស្រុកក៏ឆ្ងល់ដែរថាតើវាកើតឡើងដោយរបៀបណា

នៅលើពិភពលោកយើងនេះមានរឿងច្រើនណាស់ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់រកចម្លើយឃើញពិតប្រាកដ។ ចំពោះដុំថ្មជាច្រើនទាំងនេះវាក៏បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោទបញ្ហារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវដែរ។ នៅទីក្រុងខូស្តេធី នៅប្រទេសរូម៉ានី មានដុំថ្…

Find us on Facebook

Loading...