ជីវិតនិងសង្គម

ក្មេងប្រុសម្នាក់ប្រកាច់ដោយមិនដឹងមូលហេតុ ពេលដល់មន្ទីរពេទ្យទើបដឹងថា…

កាលពីខែមុន ក្មេងប្រុសអាយុ 10 ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្ត Jiangxi ប្រទេសចិន បានប្រកាច់ដោយពុំដឹងមូលហេតុ ហើយត្រូវក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុង ហ្វូសាន…

Find us on Facebook

Advertisement

ចំណេះដឹងនិងសុខភាព

សូមចុច Like Page ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ